Make your own free website on Tripod.com

Patrulje Rev på tur

Storspeidarpatruljen på Tonstad er ikkje komen i gang denne hausten.

Dette er dei "gamle" medlemmane i storspeidarpatruljen.

Frå turen til Vedafjellet i Sirevåg

Nye speidere
Våren -98

Startside | Møtetider |
REV | Arrangement | Andre speidersider | English version

To contact us:

Phone: +47 38 37 16 00
Fax: +47 38 37 16 01
E-mail: erfriest@online.no