Make your own free website on Tripod.com

Tonstad speidergruppe

Tonstad speidergruppe vart starta i 1993,
Og vi har nå ei småspeidergruppe.
Vi har og fått eit roverlag, der ei del elevar frå Sirdal vidaregåande skule er med.

Vi er tilsaman 15 speidere, men har enda plass til fleire!

Frå og med hausten 1998 har vi fått vårt eige møtelokale i kjellaren på kyrkjelydssenteret på Tonstad.

Velkommen til
Tonstad speidergruppe si heimeside.

Frå bygginga av nytt speiderrom

Startside | Møtetider |
REV | Her er vi: | Andre speidersider | English version

Kyrkja i Sirdal

To contact us:

Phone: +47 38 37 16 00
Fax: +47 38 37 16 01
E-mail: erfriest@online.no

Kyrkjelydssenteret
N-4440 Tonstad

© Lars Erling Friestad