Make your own free website on Tripod.com

Møtetider

Småspeideren:
Tirsdag kl.18.00 - 19.30
i kjellaren på kyrkjelydssenteret


Startside | Møtetider |
REV | Arrangement | Andre speidersider | English version

To contact us:

Phone: +47 38 37 16 00
Fax: +47 38 37 16 01
E-mail: erfriest@online.no